Відділ культурно-просвітницької роботи

Завідувач відділу Яковишина Валентина Борисівна.
У відділі працюють три методисти.

До відділу відноситься методичний кабінет.

Основні функції і завдання:
– cоціокультурна і просвітницька діяльність, залучення широких верств
населення для вирішення державної політики в галузі культури і

просвіти, духовного зростання і гуманізації українського суспільства,
утвердження загальнолюдських цінностей;
– створення культурно-просвітницьких проектів, участь в їх реалізації;
– організаційно-методична робота спрямована на покращення діяльності
закладів культури клубного типу з питань відродження національної і
духовної спадщини, національно-патріотичного, морально-правового,
естетичного, трудового виховання, охорону навколишнього середовища;
– організація сімейного та родинного дозвілля, дозвілля молоді та дітей,
робота з маргінальними групами населення;
– створення любительських об’єднань, клубів за інтересами, університетів
культури різних напрямків;
– удосконалення основних напрямків, впровадження нових форм і методів
культурно-просвітницької роботи;
– узагальнення кращих досвідів роботи, написання та поширення творчих
портретів, методичних, сценарних розробок серед клубних працівників
області.
Працівники відділу створили електронну картотеку клубних закладів
області, любительських об’єднань, клубів за інтересами та координують
роботу 718 закладів культури області та 19 методичних центрів міських,
районних Будинків, Палаців культури, Народних домів, ОТГ беруть участь в
організації і проведенні районних семінарів, творчих лабораторій, в обласних
курсах підвищення кваліфікації працівників культури клубного типу,
організовують наради, зустрічі, вшанування клубних працівників. З метою
вдосконалення діяльності клубних закладів на селі, покращення культурного
обслуговування їх жителів, зміцнення матеріально-технічної бази, спільно з
управлінням культури, національностей та релігій облдержадміністрації відділ
проводить обласні естафети, акції, огляди-конкурси, конкурси: на кращий
клубний заклад, сценаріїв, організаторів дозвілля.
Готують випуски інформаційного вісника «Первоцвіт». Надають
методичну та практичну допомогу клубним працівникам області.